đây là hình ảnh nhân viên của chúng tôi thay một bộ nhấn - xả ( phao bồn cầu ) nhưng do cầu cầu lắp quá sát tường nên phải đục lên mới thay bộ mới được.Sau khi thay bộ mới nhân viên chúng tôi đã lắp lại đúng kĩ thuật , thẩm mỹ cho quý khách hàng