hách said: giặt đồ hay có cặn bẩn dính vào quần áo.

 Một số hình ảnh thực tế trước và sau khi vệ sinh.