10/6/2019 vệ sinh bồn nước tại quận 1

bồn nước trước khi tiến hành làm sạch

nhân viên công ty nhất long đang làm sạch bồn

Fsau khi vệ sinh bồn sạch như mới mua về