Thi công lắp máy lạnh tại khu công nghiệp tam phước- đồng nai